Strona internetowa została przygotowana siłami własnymi Urzędu Gminy w Kotuniu z wykorzystaniem istniejącego serwera www oraz posiadanych systemów informacji przestrzennej (Moduł SDI prezentujący dane planistyczne serwowane przez gminny serwer WMS oraz dane ewidencyjne pobierane ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach). Przygotowany serwis WWW umożliwia użytkownikowi włączenie trybu kontrastowego serwisu oraz zwiększanie i zmniejszanie czcionki w jakiej prezentowane są treści. Serwis jest dostępny na urządzeniach wielu typów o różnych rozmiarach ekranu, tzn. komputerach PC, tabletach i telefonach komórkowych.

Dla uczestników konsultacji dostępny jest formularz z dostępem do mapy prezentującej dane planistyczne, którego wypełnienie i przesłanie jest traktowane jako złożenie wniosku do planu zagospodarowania. Zastosowana technika umożliwiała zbieranie wniosków od osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach, przy jednoczesnym założeniu, że osoby te mogą zapoznać się z wynikami i wnioskami płynącymi ze spotkań i warsztatów.

W okresie realizacji techniki (01.06.2017r. - 31.07.2017r.) za pośrednictwem formularza on-line wpłynęło 11 wniosków złożonych przez 10 osób, z tego dotyczących terenów wsi:
Gręzów – 6 wniosków,
Broszków – 2 wnioski,
Polaki – 2 wnioski złożone przez tą samą osobę,
bez określenia wsi – 1 wniosek.
Wszystkie wnioski, obejmujące 15 działek ewidencyjnych, dotyczą interesu wnioskodawcy (właściciela nieruchomości) i problemów możliwych do rozwiązania w planie miejscowym.
  

>>>> Raport z części konsultacji w formie mapy internetowej z formularzem on-line <<<<

 

UWAGA!

Wnioski do planu zagospodarowania są przyjmowane do końca października 2017r., również za pośrednictwem formularza on line dostępnego w niniejszym serwisie.