Witamy Państwa w serwisie internetowym wspierającym proces konsultacji społecznych zmiany planu miejscowego!

W niniejszym serwisie przekazywane będą najważniejsze informacje dotyczące najbliższych wydarzeń, spotkań jakie dla państwa przygotowaliśmy oraz prac nad planem miejscowym.

Informujemy, że zrealizowaliśmy już trzy pierwsze etapy konsultacji planu zagospodarowania wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki. Były to: spotkania konsultacyjno-informacyjne, warsztaty konsultacyjnemapa internetowa z formularzem on-line.

 


Wójt Gminy Kotuń zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki.


Projekt prezentowany będzie na spotkaniu otwartym:
20 października 2017r.
w godzinach 1500 - 1800
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kotuniu


Prezentowany projekt będzie przedmiotem dyskusji, podczas spotkania zbierane będą wnioski do planu zagospodarowania wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki.


Jednocześnie informujemy, że do dnia 31 października 2017r. przyjmowane są wnioski do planu zagospodarowania wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki.

Dodatkowych informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych i pracach nad zmianą planu udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Kotuniu pod numerem telefonu: (25) 641 40 25, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16


 

Kolejny etap konsultacji planu zagospodarowania to zaplanowany na lipiec 2018 roku punkt konsultacyjny, wystawiony podczas festynu "Dni Kotunia" na placu gminnym w Kotuniu, w celu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia niniejszej strony internetowej, gdyż pojawiać się tu będą kolejne informacje na temat dokładnych godzin spotkań, przebiegu konsultacji i procesu planistycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z folderem informacyjnym.

Jednocześnie przypominamy, że na dole strony wskazane są dane kontaktowe. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w projektowaniu przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni swojej wsi!